Klacht melden

Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld bent door een medewerker WerkSaam Westfriesland? Dan kunt u een klacht indienen.

WerkSaam Westfriesland heeft een klachtenregeling waarin staat hoe met klachten wordt omgegaan. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als:

  • u een brief schrijft waarin u iets vraagt en u krijgt geen antwoord;
  • u het gevoel heeft dat uw vraag te lang in behandeling is;
  • u vindt dat de medewerker met wie u heeft gesproken niet fatsoenlijk met u communiceert.

Bezwaar of klacht?

Voor de duidelijkheid: u kunt geen klacht indienen tegen een besluit. Ook als u het hier niet mee eens bent. U heeft bijvoorbeeld een uitkering aangevraagd en uw aanvraag is afgewezen. In een brief ontvangt u het besluit. In die brief staat ook dat u bezwaar kunt maken tegen de afwijzing. Dat is iets anders dan een klacht: een andere procedure, een andere afhandeling. Tegen een besluit kunt u bezwaar maken. Tegen gedrag kunt u een klacht indienen. Het kan natuurlijk ook allebei. Als u vindt dat wij u onfatsoenlijk te woord staan als u belt om te vragen waarom uw aanvraag is afgewezen, dan kunt u bezwaar maken tegen ons besluit én u kunt een klacht indienen over de manier waarop u bent behandeld. Uw klacht wordt niet behandeld als het gaat over iets wat al meer dan een jaar geleden plaatsvond. Dit is ook het geval als u in bezwaar kon, maar dit niet heeft gedaan of te laat was.

Klachtenformulier

Als u een klacht wilt indienen, dan kunt u hier het klachtenformulier invullen. U kunt ook zelf een brief schrijven. Hierin dient u duidelijk te maken welke klacht u heeft en tegen wie de klacht gericht is. Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, hebben wij uw naam en adres nodig.

Indien de klacht niet meteen kan worden opgelost, dan ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging met daarin in elk geval de naam van de klachtbehandelaar. Daar kunt u dan informatie inwinnen over het verloop van de afhandeling van uw klacht.
De klachtbehandelaar neemt contact met u op over de afhandeling van uw klacht. Als het probleem snel opgelost kan worden, brengt hij u daarvan telefonisch op de hoogte. Als u dan tevreden bent stopt de procedure. Wanneer de procedure doorloopt, dan heeft u het recht te worden gehoord. Daarna reageert de klachtbehandelaar schriftelijk op uw klacht met antwoord.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden met het antwoord of krijgt u geen antwoord binnen zes weken, dan kunt contact opnemen met de Nationale ombudsman. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman.

Meer informatie

Download hier de klachtenregeling van WerkSaam.

Uitgelicht

Subnavigatie