Nieuws cliëntenraad

 • Nieuws november 2018

  In onze bijeenkomst van oktober 2018 hebben wij gesproken over het bezoek dat het dagelijks bestuur van WerkSaam ons komt brengen tijdens onze volgende bijeenkomst. We bespreken dan welke onderwerpen we onder de aandacht van het dagelijks bestuur willen brengen en welke vragen we willen stellen.

  Lees verder

 • Voordeel voor SW medewerkers in december

  In december krijgen onze SW-medewerkers de eindejaarsuitkering bij het salaris.

  Lees verder

 • Nieuws oktober 2018

  Afgelopen periode heeft de cliëntenraad de ontwikkelingen voor nieuwe werkkleding van de groenploegen met aandacht gevolgd

  Lees verder

 • Nieuws vanuit de Cliëntenraad juni 2018

  Stichting ABC is een stichting van en voor laaggeletterden in heel Nederland.

  Lees verder

 • De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden.

  De raad bestaat uit dertien leden afkomstig uit de zeven Westfriese gemeenten

  Lees verder

 • Nieuws mei 2018

  Nieuws vanuit de Cliëntenraad.

  Lees verder

 • Overlijden Marjola Schoneveld

  Helaas moeten wij opnieuw melden dat een lid van onze cliëntenraad is overleden.
  Op 26 februari bereikte ons het afschuwelijke bericht van het overlijden van Marjola Schoneveld. Zij is slechts 46 jaar geworden. Het heeft ons enorm geschokt.

  Lees verder

 • Nieuws vanuit de Cliëntenraad

  Hier vindt u het nieuws van maart 2018 vanuit de Cliëntenraad.

  Lees verder

 • Cliëntenraad 2018

  De cliëntenraad heeft in het nieuwe jaar zijn taken weer opgepakt.
  Bezoekers aan het pand van WerkSaam kunnen op de informatieschermen in de hal onze presentatie zien die we gemaakt hebben om meer bekendheid te geven aan onze raad. We zijn momenteel bezig met het voorbereiden van gesprekken met onze achterban. We willen natuurlijk graag weten wat er zoal bij jullie gebeurt en als dit nodig is zullen we kleine of grotere verstoringen in het werk melden bij WerkSaam.

  Lees verder

 • Nieuws uit de Clientenraad

  Wat doet die cliëntenraad nu allemaal, dat vraag je je misschien wel eens af.
  Een keer per maand heeft de complete cliëntenraad een overleg, hierin worden allerlei zaken besproken die betrekking hebben op het reilen en zeilen van Werksaam.

  Lees verder

 • Overlijden Lid Clientenraad

  Op 30 oktober is onze gewaardeerde collega van de cliëntenraad Jürgen Potrafke overleden.

  Lees verder

 • Nieuwsbrief Clientenraad

  De vakantieperiode is voorbij en goed uitgerust en met veel energie heeft de cliëntenraad haar taken weer opgepakt. De eerste bijeenkomst is geweest en via deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van wat er zoal besproken is.

  Lees verder

 • Gesprekken met de achterban

  06 juni 2017

  De cliëntenraad (CR) vertegenwoordigt de cliënten van WerkSaam. Cliënten zijn de ongeveer 600 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die via WerkSaam toch werk hebben. Maar ook de ongeveer 3300 uitkeringsgerechtigden in de 7 West-Friese gemeenten. De CR mag namens deze cliënten aan het bestuur en directie gevraagd en ongevraagd advies geven.

  Hoe moeten de 13 leden van de CR, al deze cliënten vertegenwoordigen en met hen in contact komen? Hoe komen zij te weten wat de cliënten vinden van WerkSaam?

  Lees verder

 • Benoeming 2 nieuwe leden

  In november 2016 zijn Geert Veldhuis uit Enkhuizen en Sylvia van de Klundert uit Lutjebroek door het bestuur van WerkSaam benoemd als lid. De raad is hiermee weer compleet.

  Lees verder

 • Stichting leergeld

  09 november 2016

  Tijdens onze laatste vergadering heeft dhr. Ton Vergeer van de Stichting Leergeld uitleg gegeven over de werkzaamheden van zijn stichting. De cliëntenraad vindt de werkzaamheden van de Stichting Leergeld indrukwekkend en wil zich inzetten om de mogelijkheden van de stichting onder zijn achterban meer bekend te maken.

  Lees verder

 • Nieuwe leden cliëntenraad

  09 november 2016

  Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal kandidaat-leden voor onze raad en naar verwachting is binnenkort de cliëntenraad weer op volle sterkte. Zodra de nieuwe leden zijn geïnstalleerd zullen wij dit melden.

  Lees verder

 • Nieuwsbrief Cliëntenraad

  01 november 2016

  De vakantie periode is weer voorbij en de cliëntenraad is weer begonnen met haar taken. Dinsdag 30 augustus is alweer een eerste bijeenkomst gehouden en een ieder is weer vol energie om de liggende taken op te pakken.

  Lees verder

 • Overlijden van Ineke Schoon

  23 juni 2016

  De Cliëntenraad heeft een groot verlies geleden. Ineke Schoon, het zeer gewaardeerde lid van de raad, is op 6 juni overleden.

  Lees verder

 • Informatiekaart

  04 april 2016

  De Cliëntenraad heeft in maart een informatiekaart uitgegeven. Hierin staat de belangrijkste informatie over onze raad. De kaart is bedoeld als bewaarkaart zodat u altijd ons telefoonnummer en ons e-mailadres bij de hand kunt hebben.

  Lees verder

 • Nieuwe leden

  29 maart 2016

  In de vergadering van 23 februari is Cor Schoens toegetreden als nieuw lid van de cliëntenraad. Hij volgt Paula Bruinsma op die wegens drukke werkzaamheden haar plaats in de raad beschikbaar stelde.

  Lees verder

 • Scholingsbijeenkomst

  29 maart 2016

  De cliëntenraad heeft op 1 maart een scholingsbijeenkomst gehouden. Onze organisatie is nog nieuw en we vonden het een goed idee om een aantal ontwikkelingen goed met elkaar door te nemen.

  Lees verder

 • Gesprekken met medewerkers en clienten

  01 maart 2016

  De cliëntenraad voert gesprekken met de verschillende cliëntengroepen van WerkSaam. We doen dit om zo goed mogelijk te weten wat er speelt bij cliënten die voor hun werk en/of uitkering afhankelijk zijn van WerkSaam Westfriesland.

  Lees verder

 • Nieuwsarchief

  Lees verder

 • Nieuws december 2018

  WerkSaam wil graag weten waar zij dingen kunnen verbeteren. Een van de manieren om dit te doen is om een cliënttevredenheidsonderzoek te doen.

  Lees verder

Uitgelicht