Overlijden Lid Clientenraad

Op 30 oktober is onze gewaardeerde collega van de cliëntenraad Jürgen Potrafke overleden.

Nog geen twee maanden nadat hij de uitslag van de artsen had gekregen en er gesproken werd over de behandeling, is hij al gestorven.
Jürgen was vanaf het begin van de oprichting in 2015 lid van de Cliëntenraad van WerkSaam West-Friesland.
Hij was niet iemand die veel het woord vroeg, maar hij had altijd wel een goed onderbouwde mening. Hij was er voor de achterban, kwam altijd op voor hun belangen. Hij was positief -kritisch als het ging om de adviezen die de Raad gevraagd of ongevraagd aan het Bestuur van WerkSaam gaf. Maar ook naast de vergaderingen was hij actief voor de Raad. Hij was onder andere lid van de werkgroep Communicatie, waar hij ook zijn kennis van zijn vakgebied inbracht.Ook ging hij mee naar de bezoeken die vertegenwoordigers van de Raad aflegden bij de verschillende groeperingen van de achterban en  was hij het afgelopen jaar jurylid bij de beoordeling van projectvoorstellen van WerkSaam.

Jürgen Potrafke was bescheiden, betrokken en vriendelijk. Jürgen was een aangenaam persoon, wij zullen hem missen

Uitgelicht