Overlijden Marjola Schoneveld

Helaas moeten wij opnieuw melden dat een lid van onze cliëntenraad is overleden.
Op 26 februari bereikte ons het afschuwelijke bericht van het overlijden van Marjola Schoneveld. Zij is slechts 46 jaar geworden. Het heeft ons enorm geschokt.

Kort voor haar overlijden gaf zij nog blijk van haar betrokkenheid door de leden van de raad over een bepaald onderwerp  per mail nog advies te geven.
Zij beperkte haar bezigheden voor de raad dus niet alleen tot de vergaderingen. Zij was gedreven en gaf altijd weer blijk van een goede voorbereiding van de punten op de agenda. Als zij commentaar gaf, was dit altijd opbouwend en goed doordacht.

Zij was een zeer betrokken cliëntenraad lid  die ook veel interesse had voor haar collega leden. Met veel motivatie wilde zij zich graag, met de raad, verder ontwikkelen tijdens onze scholingsbijeenkomsten.
Misschien klein van stuk, maar wel een kanjer. We missen haar.

Uitgelicht