Wie zijn de leden?

De Cliëntenraad bestaat uit 13 leden uit de 7 Westfriese gemeenten. Ieder lid heeft vanuit zijn of haar eigen persoonlijke situatie te maken met de Participatiewet. Wat ons verbindt is de motivatie om de belangen van de uitkeringsgerechtigden en de mensen met een arbeidsbeperking goed te behartigen.

Een deel van ons heeft een bijstandsuitkering, een deel werkt bij de sociale werkvoorziening, weer anderen volgen een leerwerktraject. Enkele leden zijn vanuit een andere achtergrond bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken. De clïentenraad heeft een onafhankelijk voorzitter die zelf geen lid is van de raad, maar wel door de leden is gekozen.

groepsfoto leden cli?ntenraad poserend op trap

De leden van de cliëntenraad van links naar rechts, voorste rij: Henk Verreijen (onafhankelijk voorzitter), Marjola Schoneveld, Cindy Samson, Jurgen Potrafke, John Jones, Corina Schoenmaker, achterste rij: Linda Reuvers - van Dijk, Bas Walraven, Frits Samuels, Janny Meijer, Zaihira Zerp, Karina Ooteman (ambtelijk secretaris) en Ineke Schoon. Cor Schoens ontbreekt op de foto.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Uitgelicht