Volwasseneneducatie

Heeft u moeite met de Nederlandse taal: lezen, schrijven, rekenen en het gebruik van de computer?

Met diverse trajecten wil WerkSaam de taalvaardigheid van de inwoners van Westfriesland verbeteren (aanpak laaggeletterdheid).

Doelgroep

Inwoners uit de regio Westfriesland in de leeftijd van 18 jaar en ouder. Inwoners die nog moeten inburgeren, kunnen geen gebruik maken van de taaltrajecten voor volwassenen.

Taalaanbod

Het ROC De Kop verzorgt verschillende taaltrajecten op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Deze trajecten (bijv. Nederlands als moedertaal, Nederlands voor anderstaligen en Staatsexamen) verzorgt het ROC De Kop in Hoorn.

Staatsexamencursisten betalen € 45,- per examenonderdeel en de reiskosten. De examenonderdelen zijn lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Daarnaast ondersteunt het Taalhuis Westfriesland volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven, bijv. met conversatielessen. Opgeleide vrijwilligers verzorgen deze lessen.

Deelname aan de taaltrajecten van het Taalhuis is gratis. U betaalt alleen het cursusmateriaal en uw reiskosten.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij het Taalhuis Westfriesland, Maelsonstraat 20, 1624 NP  Hoorn, Tel: 0229-745067. Ook kunt u zich aanmelden via e-mail: info@taalhuiswf.nl

Uitgelicht

Subnavigatie