7 Westfriese gemeenten

Juridisch is WerkSaam Westfriesland georganiseerd in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Dit is een openbaar lichaam met een eigen rechtspersoonlijkheid dat wordt opgezet om bepaalde taken en bevoegdheden van de deelnemende gemeenten centraal uit te voeren.

WerkSaam Westfriesland voert de Participatiewet uit voor onderstaande gemeenten:

Een aantal onderdelen van de Participatiewet blijft achter bij de gemeente. Dit zijn de minimaregelingen waaronder:

  • De categoriale bijzondere bijstand;
  • De individuele inkomenstoeslag;
  • De individuele studietoeslag;

De minimaregeleringen kunnen per gemeente verschillen. De gemeentes hebben beleidsvrijheid over de invulling van deze regelingen. Neem contact op met uw eigen gemeente voor meer informatie.

Uitgelicht