Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is het aanspreekpunt voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de regio Noord-Holland Noord.

NHN werkt aan een economisch sterk Noord-Holland Noord door het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en investeringen en het versterken van bestaande bedrijvigheid. NHN doet dit door bedrijven te adviseren, informeren en praktische ondersteuning te bieden. Daarnaast zijn we actief in verschillende projecten om het vestigingsklimaat te versterken.

www.nhn.nl

Logo ontwikkelingsbedrijf NHN

Uitgelicht