Stichting Leergeld West-Friesland

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging of het verstrekken van een fiets. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Wie komen in aanmerking?

Leergeld ondersteunt kinderen indien het inkomen van de ouders niet meer bedraagt dan 120% van het bijstandsniveau. Ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld wanner zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen. Ook gezinnen die moeten rondkomen van leefgeld, omdat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten, kunnen een beroep doen op Leergeld.

Inkomensnormen 2017

Voor 2017 zijn de inkomensnormen als volgt:

  • Eenoudergezin: € 1.440,- per maand (exclusief vakantiegeld)
  • Meerpersoonshuishouden: € 1.600,- per maand (exclusief vakantiegeld)

Kwijtschelding kosten voortgezet onderwijs, zoals ouderbijdrage en excursies e.d.

Leergeld heeft in 2015 overeenstemming bereikt met de besturen van het Atlascollege, Tabor, RSG Enkhuizen en Martinuscollege over kwijtschelding van de eigen bijdrage van ouders voor diverse schoolactiviteiten. Afgesproken is dat ouders bij Leergeld daartoe een aanvraag kunnen doen.   Leergeld beoordeelt deze op basis van eigen criteria. Indien het gezin hier aan voldoet ontvangen de ouders een brief, waarmee zij bij de administratie van de schoolkwijtschelding kunnen aanvragen.

Verstrekking computers

Sinds 1 februari 2015 verstrekt Leergeld ook computers/desktops, indien deze niet door de gemeente wordt vergoed. Voorwaarden hiervoor zijn: één per gezin, kind ouder dan 10 jaar, eens per 5 jaar.

Stichting Mycroft computer Kringloop Zwaag verzorgt dit en levert een goede tweedehands computer met toebehoren en actuele software. Ouders ontvangen hiervoor een voucher.

oranje logo stichting leergeld

Meer informatie

  • Wilt u voor uw kind(eren) een aanvraag indienen? Een aanvraagformulier is te vinden op www.leergeldwestfriesland.nl. Bij elke aanvraag wordt bekeken of deze kan worden vergoed uit de voorliggende voorzieningen van de gemeenten. Als dat zo is wordt daarnaar eerst verwezen. Alle bijdragen worden in natura verstrekt of betaalt Leergeld rechtstreeks aan scholen of verenigingen.
  • Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Stichting Leergeld? Leergeld is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met woensdag van 10.00 tot 15.00 uur op 06- 38920886 of via e-mailadres info@leergeldwestfriesland.nl.

Uitgelicht