Samenwerking tussen WerkSaam en ZOWh@t

Van passend onderwijs naar passend werk. Donderdag 10 september 2015 is de samenwerking tussen WerkSaam Westfriesland en ZOWh@t bekrachtigd met de ondertekening van de overeenkomst door dhr. Te Grotenhuis (vice-voorzitter algemeen bestuur van WerkSaam) en mevr. C. van Breenen en dhr. J. van Berkum van st. Leerzaam. Dit is een belangrijke mijlpaal in een proces dat 2,5 jaar geleden is opgestart door de Westfriese gemeenten, het UWV en de scholen, met als doel jongeren - met een grote afstand tot de arbeidsmarkt - beter te begeleiden.

Foto ondertekening ZoWh@t

Sinds de start van het nieuwe schooljaar is het Jongerenloket van WerkSaam gestart met het aanmelden van jongeren voor deelname aan het traject ZoWh@t. ZoWh@t begeleidt kwetsbare jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, afkomstig van PRO/VSO scholen naar werk. Het doel van ZoWh@t is zoveel mogelijk jongeren naar werk of een nieuwe opleiding te begeleiden, zodat instroom in een uitkering van de Participatiewet niet nodig blijkt. Eerder is er al een pilot geweest bij de gemeente Hoorn en deze is nu uitgebreid naar heel Westfriesland. De eerste 5 jongeren zijn al aangemeld en zij worden door het jongerenloket begeleid naar werk. Dit kan bijvoorbeeld middels een sollicitatietraining, of via het werkgeversnetwerk van de scholen of WerkSaam. 

Trigoon (voorheen Leerzaam)

De Praktijkscholen Hoorn en Stede Broec en de VSO ZML de Stormvogel maken deel uit van Stichting Leerzaam. Inmiddels is de naam van deze stichting gewijzigd naar Stichting Trigoon en maken nog twee scholen deel uit van de organisatie. Trigoon is het overkoepelend bestuursorgaan van scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in West-Friesland.

Ronduit

Het overkoepelend bestuursorgaan voor het Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar is in West-Friesland vertegenwoordigd door de Spinaker, sinds maart 2015 aangesloten bij ZOWh@t arbeidstoeleiding.

Wat doet ZOWh@t ?

Het doel van ZOWh@t is jobfinding voor thuiszittende jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hier soms om oud-leerlingen die een indicatie leerbeperking hebben ontvangen van het UWV, soms om jongeren met een andere onderwijsachtergrond zoals uitvallers van het VMBO, Entreeonderwijs en MBO niveau 2. Bij een aantal kandidaten houden we rekening met beperkingen van psychische aard en/of is er sprake van een beperking in het aantal uren dat gewerkt kan worden. Kenmerkend voor de kandidaten is dat zij over het algemeen, in vergelijking met andere jongeren, lager opgeleid zijn.

Specialistische kennis

Het Praktijkonderwijs en het VSO hebben specialistische kennis van:

  • Arbeidstoeleiding;
  • Toegesneden wet- en regelgeving;
  • Het regionale bedrijfsleven;
  • Het regionale Arbeid Advies Team;
  • Arbeidsbelemmeringen ten opzichte van de taak en/of belemmeringen vanuit de persoonlijke kant (houding, attitude, fysiek);
  • Scholingsbelemmeringen;
  • Maattrajecten t.b.v. maatschappelijke participatie (dagbesteding, werken in bijzondere voorzieningen, werken in het vrij bedrijfsleven, BBL en BOL-trajecten);
  • Samenwerkingstrajecten met ROC ’s;
  • Kenniscentra van branches en door de branches erkende scholingsmogelijkheden.

ZOWh@t wil met en voor de werkorganisatie WerkSaam Westfriesland deze kennis en ervaring gaan inzetten voor de Westfriese jongeren. 

Logo ZoWh@t

 

 

telefoon: 06-53519698    e-mail:   zowhat@trigoon.wf       site:   zowhatinfo.blogspot.nl

Uitgelicht