Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in gegaan. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong. WerkSaam Westfriesland voert de Participatiewet uit voor 7 Westfriese gemeenten, namelijk: Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Stede Broec, Drechterland, Koggenland en Opmeer. Ook het SW bedrijf Op/maat gaat op in WerkSaam Westfriesland.

Het doel van de Participatiewet is dat WerkSaam Westfriesland iedereen die gedeeltelijk of volledig kan werken begeleidt naar werk, het liefst bij een gewone werkgever. Hierbij kan WerkSaam Westfriesland verschillende instrumenten inzetten, zoals een sollicitatietraining of een loonkostensubsidie. Wat nodig is om werk te vinden is voor iedereen anders. Lukt het (nog) niet om te werken dan zorgt WerkSaam Westfriesland voor een uitkering als dat nodig is.

Uitgelicht