Beleidsplan WerkSaam Westfriesland

In het beleidsplan staat hoe WerkSaam Westfriesland de Participatiewet gaat uitvoeren vanaf 2015.

Het beleidsplan is geschreven door beleidsmedewerkers van alle zeven Westfriese gemeenten en het Sw-bedrijf Op/maat. Dit beleidsplan gaat niet alleen over de Participatiewet maar ook over andere regelingen die WerkSaam gaat uitvoeren.

Het gaat beleidsplan gaat over de volgende wetten en regelingen:

 • Participatiewet;
 • Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW);
 • Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ);
 • Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz);
 • Volwasseneneducatie.

Inhoud beleidsplan

Om de hierboven genoemde wetten en regelingen goed uit te kunnen voeren moeten er afspraken gemaakt worden over hoe WerkSaam dat precies gaat doen. Veel van deze afspraken staan in het beleidsplan. Het beleidsplan gaat over de volgende onderwerpen:

 • Samenwerkingsverbanden: WerkSaam werkt het veel andere organisaties en bedrijven samen om de Participatiewet goed te kunnen uitvoeren. Denk aan het UWV, werkgevers en scholen.
 • Re-integratie: Niet iedereen kan zonder hulp van WerkSaam werk vinden. Daarom kan WerkSaam één of meer re-integratie instrumenten inzetten om er voor te zorgen dat iemand toch aan het werk kan. Dan kan een loonkostensubsidie zijn (een soort aanvulling op het loon) maar ook  persoonlijke begeleiding bij het vinden van een baan.
 • Inkomen: In de Participatiewet staat wanneer iemand een uitkering krijgt en hoe hoog de uitkering is. WerkSaam moet dat zo uitvoeren. Mensen met een Wsw dienstverband of die een beschut werken plek hebben krijgen loon.
 • Wet sociale werkvoorziening (Wsw): Nieuwe instroom in de Wsw is niet meer mogelijk. De huidige Wsw’ers behouden hun rechten.
 • Handhaving en fraudebestrijding: Iedereen moet zich aan de wet en aan de regels van WerkSaam houden. In het beleidsplan staat hoe WerkSaam dat precies gaat doen.
 • Terugvordering en verhaal: Er zijn afspraken gemaakt over het terugvorderen en het verhalen van een uitkering als deze onterecht is uitbetaald.
 • Cliëntenparticipatie: De cliëntenraad bestaat uit personen van de doelgroepen van WerkSaam en mag advies geven over het beleid van WerkSaam.

Beleidsplan bekijken

U kunt het beleidsplan van WerkSaam Westfriesland bekijken op overheid.nl

Het nieuwe beleidsplan van WerkSaam Westfriesland is donderdag 8 maart 2018 door het algemeen bestuur van Werksaam vastgesteld. In dit plan, met de titel ‘Iedereen laten participeren’, staat wat WerkSaam tussen 2018-2021 wil bereiken en gaat doen voor haar cliënten.
Het nieuwe beleid gaat op 1 juli 2018 in en vervangt het eerste plan dat met de oprichting van WerkSaam is gemaakt.
Dit plan wordt met ingang van 1 juli 2018 gepubliceerd op overheid.nl, maar tot die tijd kunt u het plan hier lezen.

Beleidsevaluatie

U kunt door hier te klikken de beleidsevaluatie bekijken. De beleidsevaluatie betreft de periode 1 januari 2015 tot 1 juli 2016.

Uitgelicht