Subsidie advies

Wilt u iemand aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidshandicap? Dan kunt u in sommige gevallen gebruik maken van subsidies of regelingen. Er bestaan landelijke subsidies en lokale subsidies. Op deze pagina vindt u hier informatie over.

Lokale subsidies

Lokale overheden hebben de vrijheid om naast landelijke regelingen ook lokale voorzieningen te treffen om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen. WerkSaam maakt  ook gebruik van deze mogelijkheden en heeft. de volgende voorzieningen getroffen. Neemt u voor meer informatie over lokale subsidies contact op met de arbeidscoaches van onze afdeling Arbeidsbemiddeling.

Loonkostensubsidie

In een aantal gevallen is het mogelijk een loonkostensubsidie aan te vragen. U ontvangt gedurende een afgesproken periode een compensatie ter dekking van de loonkosten. Met een meting wordt bepaald wat de loonwaarde is en wat de hoogte van de loonkostensubsidie is. Lees meer over de loonwaardemeting op de pagina 3x loonwaarde...en hoe WerkSaam dat voor u meet.

Bij het vaststellen van de verdiencapaciteit maken wij gebruik van de methodiek van Dariuz. Met deze methodiek kan de loonwaarden op een objectieve manier vastgesteld worden. Dit gebeurt door een gecertificeerde arbeidscoach. 

No-risk polis

Wanneer uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt kunnen de loonkosten gecompenseerd worden door een No-risk polis. Dit kan alleen nog worden toegepast bij Garantiebanen. De no-risk polis wordt uitgevoerd door het UWV.

Stageplaatsen/leer-werkplaatsen

Met stageplaatsen of leer-werkplaatsen is het mogelijk dat werknemers tijdelijk bij u aan de slag gaan om ervaring op te doen.

Proefplaatsing

Wanneer u een medewerker die (langere) tijd uit het arbeidsproces is geweest een kans biedt, kunt u in sommige gevallen gebruik maken van een kosteloze proefplaatsing.

Landelijke subsidies

Via de website www.subsidiecalculator.nl kunt u een inschatting maken of u in aanmerking komt voor een landelijk geldende financiële tegemoetkoming. Wij gaan vervolgens graag met u in gesprek over de concrete mogelijkheden.

Uitgelicht