3x loonwaarde... en hoe WerkSaam dat voor u meet

Anja Dijkstra is een van de vier onafhankelijke loonwaarde-experts bij Werksaam. Zij voert met haar collega’s loonwaardemetingen uit voor medewerkers met een beperking. Zo weet een werkgever precies hoeveel subsidie daar aangekoppeld is.

Anja: “Als een bedrijf een medewerker met een beperking in dienst heeft, meten wij de loonwaarde. Hoeveel is het werk van deze medewerker waard en voor welk deel dient de werkgever gecompenseerd te worden vanwege bijvoorbeeld een lagere productie of extra begeleidingstijd? Dat moet objectief vastgesteld worden. Daarom werken we met de Dariuz: een betrouwbare methodiek om de loonwaarde van een medewerker te meten.

Onafhankelijk rapport

Na een aanvraag voor een loonwaardemeting vullen de leidinggevende en de medewerker een vragenlijst in. De vragen over het werk zijn identiek, zowel over de aard van het werk als over werktempo, efficiency et cetera: dit valt onder de tien competenties van de medewerker. Ze kunnen kiezen uit zeven uitkomsten, van ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘helemaal mee eens’. De medewerker vult daarnaast nog persoonlijke vragen in over zijn gezondheid en de leidinggevende over het bedrijf. Deze scores worden verwerkt in een rapport.

Bedrijfsbezoek

Met de bevindingen uit dat rapport ga ik - of een collega - op bedrijfsbezoek. We houden een gesprek met de leidinggevende en medewerker, onafhankelijk van elkaar. Soms komen de scores van beiden niet overeen: de gesprekken bieden dan inzicht. Daarnaast kijken we op de werkvloer naar de werkzaamheden en benodigde begeleiding.

Bindend advies

De bevindingen worden verder in een rapport omgezet waarmee de loonwaarde berekend wordt. Aan de hand van die berekening zie je meteen hoeveel loonkostensubsidie de werkgever krijgt. En volgen er tips over begeleiding. Het onderzoek wordt jaarlijks herhaald, het is de bedoeling dat de medewerker kan groeien in zijn werk.

3 voordelen op een rij

Loonwaarde is een indicatie van de verdiencapaciteit van deze werknemers. Hiermee snijdt het mes aan drie kanten:

  1. De werkgever ontvangt compensatie voor de verminderde capaciteit van de bij hem werkende werknemer.
  2. De werknemer werkt naar zijn arbeidsvermogen en voorziet in een eigen inkomen.
  3. De gemeente en UWV verminderen hierdoor het aantal uitkeringsgerechtigden en besparen op de uitkeringskosten. Een deel van deze besparingen van uitkeringskosten worden ingezet als loonkostensubsidie.

Meer informatie

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Anja Dijkstra, arbeidscoach bij WerkSaam Westfriesland: anja.dijkstra@werksaamwf.nl

Uitgelicht