Flextensie

De arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Als werkgever heeft u soms tijdelijk extra personeel nodig. Bijvoorbeeld om een zieke medewerker te vervangen of om piekmomenten op te vangen. Om u daarbij te ondersteunen biedt WerkSaam Westfriesland het concept Flextensie aan. Flextensie maakt het voor u als werkgever eenvoudig én financieel aantrekkelijk om uitkeringsgerechtigden op flexibele basis in te zetten.Tegelijkertijd biedt u mensen die al langere tijd werkloos zijn nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Dat is prettig voor u en het opent perspectieven voor de kandidaten.

Hoe werkt Flextensie?

Flextensie werkt op basis van inhuur: u huurt een kandidaat in voor de duur van een tijdelijke opdracht. Wanneer de opdracht stopt, stopt ook de inzet. U ontvangt dan een factuur voor de gewerkte uren. U heeft als werkgever geen andere verplichtingen dan het betalen van een vast, vooraf overeengekomen uurtarief aan Flextensie (€ 11,75 per uur). Dit tarief is gebaseerd op het minimumuurloon + werkgeverslasten. De kandidaat voert het werk uit met behoud van een uitkering. Voor elk gewerkt uur betaalt Flextensie –vanuit het door de werkgever betaalde tarief – een extra netto vergoeding van € 1,50 bovenop de uitkering aan de kandidaat. Het restant vloeit terug naar de gemeente en levert zo een bijdrage aan de besparing op de uitkeringslasten.

Wat biedt Flextensie?

•  Inzet op tijdelijk werk tegen een aantrekkelijk all-in uurtarief

•  Geen arbeidsrechtelijke risico’s en geen risico op het gebied van leegloop

•  Geen verplichtingen: inzet kan op elk moment worden stopgezet

•  Bijdrage aan MVO en SROI

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met één van onze arbeidscoaches, telefoonnummer 0229-258 758 of e­mail werkgeversservicepunt@werksaamwf.nl of vul ons contactformulier in. Met behulp van matchingssoftware wordt uw opdracht gematcht met de beschikbare kandidaten en worden geschikte kandidaten direct aan u voorgesteld. U kunt vervolgens zelf kiezen of en welke kandidaten u op de opdracht wilt inzetten. Meer informatie vindt u ook op www.flextensie.nl.

Meer informatie

Uitgelicht

Subnavigatie