Ik ben zelfstandig ondernemer

Als u zelfstandig ondernemer bent en (tijdelijk) in de financiële problemen zit kunt u terecht bij WerkSaam Westfriesland. WerkSaam voert sinds 2015 het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uit. WerkSaam stimuleert ondernemers vooral in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Lukt dit tijdelijk niet, dan is onder voorwaarden een bedrijfskapitaal of een uitkering mogelijk.

Bedrijfskapitaal

Als u kapitaal nodig hebt en u krijgt dit niet van een bank of andere geldverstrekker dan kunt u mogelijk een kapitaal krijgen van WerkSaam. Dit is een lening. Een belangrijke voorwaarde is dat uw onderneming levensvatbaar is na het verstrekken van het bedrijfskapitaal. Levensvatbaar wil zeggen dat het inkomen uit de onderneming na bijstandsverlening naar verwachting voldoende is voor de voortzetting van de onderneming en voor de kosten van levensonderhoud.

Uitkering voor levensonderhoud

Het kan ook zijn dat u tijdelijk niet voldoende inkomen heeft uit uw onderneming maar dat deze wel levensvatbaar is. Dan kunt u tijdelijk een uitkering voor levensonderhoud krijgen. Dit kan een lening zijn of een gift. Dit is afhankelijk van het inkomen uit uw onderneming.

Oudere zelfstandigen

Als u 55 jaar of ouder bent en uw onderneming is niet levensvatbaar dan kunt u mogelijk een bedrijfskapitaal krijgen of een uitkering voor levensonderhoud. Een voorwaarde is dat u uw de onderneming al 10 jaar heeft en daarmee in uw levensonderhoud heeft voorzien.

Onderneming beëindigen

Als u uw onderneming moet beëindigen omdat deze niet meer levensvatbaar is kan u gedurende maximaal 12 maanden een uitkering voor levensonderhoud krijgen.

Startende ondernemer

Als u een onderneming wilt starten kunt u mogelijk ook een bedrijfskapitaal krijgen. Ook dan geldt dat uw onderneming na een bepaalde periode levensvatbaar moet zijn. Als u vanuit een bijstandsuitkering een onderneming wilt starten is gedurende de voorbereidingsperiode een uitkering voor levensonderhoud mogelijk.

Meer informatie

Uitgelicht