Uitstroompremie

Heeft u langer dan 24 maanden een uitkering ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ) en bent u gaan werken? Is uw uitkering beëindigd vanwege werkaanvaarding? En heeft u dit werk voor ten minste 6 maanden behouden? Als u deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitstroompremie. Hier leest u meer over de uitstroompremie.

Wanneer kunt u de uitstroompremie aanvragen?

De uitstroompremie is een eenmalige premie die u kunt aanvragen vanaf de 7e tot de 9e maand na indiensttreding. Als u buiten deze periode een uitstroompremie aanvraagt, dan wordt de uitstroompremie afgewezen.

Wat is de hoogte van de premie?

De hoogte van een uitstroompremie bedraagt maximaal €1.000,-.

Hoe vraagt u de premie aan?

Download het Aanvraagformulier uitstroompremie (pdf, 175 kB). Stuur het geprinte en ingevulde formulier met de gevraagde stukken per post naar WerkSaam Westfriesland via Antwoordnummer 1200,1620VB Hoorn

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitstroompremie staan op pagina 2 van het formulier. Leest u dit goed door. 

Meer informatie

 

Uitgelicht