Inkomsten doorgeven

Het inkomstenformulier vult u in wanneer u naast uw uitkering ook andere inkomsten heeft, bijvoorbeeld uit werk. Dit is om te voorkomen dat er aan u teveel of te weinig uitkering wordt betaald. Vanaf 1 januari 2016 kan dit bij WerkSaam digitaal. Op deze pagina leest u meer over het doorgeven van (wijzigingen in) uw inkomsten.

Als u aan het werk gaat of naast uw uitkering andere inkomsten ontvangt (denk bijvoorbeeld aan een uitkering op grond van de Werkloosheidswet) dan moet u de volgende 2 dingen doen:

  • U vult in dat u aan het werk gaat op het mutatieformulier via de link Formulieren op Mijn WerkSaam.

  • U geeft uw inkomsten door op Mijn Werksaam via de link Formulieren. U moet uw inkomsten maandelijks doorgeven, ook als u per week uitbetaald krijgt (bijvoorbeeld via een uitzendbureau) of een maand geen inkomsten heeft. Dan vult u bij uw inkomsten € 0,- in.

Mijn WerkSaam

Vanaf 2016 kunt u uw inkomsten digitaal doorgeven het inkomstenformulier op Mijn WerkSaam. Uw inkomsten digitaal doorgeven gaat veilig en snel en heeft dus veel voordelen.

De inleverdata staan op de pagina Inlever- en betaaldata uitkeringen. Hier vindt u ook wanneer de betaling van uw uitkering plaatsvindt, als u uw inkomsten op tijd via "Mijn WerkSaam” doorgeeft.

DigiD

Op Mijn WerkSaam logt u in met uw persoonlijke DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag die dan zo snel mogelijk aan via www.digid.nl.

Bewijsstukken

Bij het doorgeven van de inkomsten dient u als bewijsstuk altijd een loonstrook en/of een specificatie van uw andere inkomsten (bijv. een uitkeringsspecificatie WW-uitkering) te uploaden.

Alleen dan kan het juiste bedrag worden verrekend met uw bijstandsuitkering. Ook omdat er soms in de betaling een vergoeding voor bijv. reiskosten zit en wij deze niet korten op uw uitkering.

Het is dus van belang dat u het exacte bedrag van uw inkomsten aan ons doorgeeft.

Later inleveren?

Er kunnen redenen zijn waardoor het u niet lukt om uiterlijk op de inleverdata uw inkomsten door te geven via Mijn WerkSaam. Wij geven u dan langer de tijd om uw inkomsten aan ons door te geven en alle benodigde bewijsstukken toe te voegen. Dit betekent wel dat wij uw uitkering nog niet aan u betalen. Pas nadat wij uw gegevens over de betreffende maand volledig hebben ontvangen, kunnen wij de uitkering aan u uitbetalen, Na ontvangst van uw gegevens worden deze zo spoedig mogelijk verwerkt en bij de eerstvolgende betaling (elke maandag, dinsdag of donderdag) wordt uw uitkering  betaald. 

Als wij na twee maanden (nadat de inleverdatum is verstreken) nog geen gegevens van u hebben ontvangen, zullen wij onderzoek doen of u uw uitkering nog wel nodig heeft. Als er gegronde redenen zijn waarom u uw gegevens binnen twee maanden niet compleet bij ons kunt aanleveren, vragen wij u dit te melden bij uw inkomensconsulent.

Let op! Door het tijdig doorgeven van uw inkomsten en het toevoegen van de daarbij behorende specificaties kunt u er zelf voor zorgen dat wij uw uitkering op tijd betalen. Zolang u uw inkomsten niet volledig aan ons heeft doorgegeven, ontvangt u van ons geen uitkering!

Vragen

Heeft u hulp nodig bij het digitaal invullen van de inkomstenverklaring? Komt u dan naar het WerkSaam Café; hier kunt u iedere woensdagochtend tussen 9.00 - 11.00 uur en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur terecht in Stede Broec en/of Hoorn. U hoeft zich hiervoor vooraf niet aan te melden. Neemt u wel uw DigiD-code en loonstrook mee? Dan helpen wij u graag met het invullen van uw inkomstenverklaring.

Heeft u vragen over het doorgeven van uw inkomsten? Of heeft u vragen over de wijze van verrekenen van uw inkomsten en/of over de hoogte van uw uitkering? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de afdeling Inkomen. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer: (0229) - 25 87 58. U kunt ook een email sturen naar inkomen@werksaamwf.nl. Vermeld in de mail altijd uw naam en BSN.

Uitgelicht