Heeft u recht op inkomstenvrijlating?

Gaat u werken in deeltijd en ontvangt u daarnaast een aanvullende uitkering? Dan heeft u mogelijk recht op een inkomstenvrijlating. Dit betekent dat een gedeelte van uw inkomsten niet in mindering wordt gebracht op uw uitkering. Op deze pagina leest u hier meer over.

Er zijn drie soorten inkomstenvrijlatingen:

  • De algemene inkomstenvrijlating
  • De inkomstenvrijlating alleenstaande ouder
  • De inkomstenvrijlating medisch uren beperkt

De algemene inkomstenvrijlating

Het gaat om 25% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal € 198,- per maand. Voor een periode van maximaal 6 maanden. Als u een maand niet heeft gewerkt, dan schuift het recht op de vrijlating een maand door. De totale periode waarbinnen de vrijlating van toepassing is, is 24 maanden. Daarna bestaat geen recht meer op vrijlating, ook niet als u nog geen 6 maanden vrijlating heeft gehad omdat u minder maanden heeft gewerkt.

De voorwaarden voor inkomstenvrijlating zijn dat u:

  • Langer dan één maand gaat werken;
  • 27 jaar of ouder bent.

De inkomstenvrijlating alleenstaande ouder

Het gaat om 12,5% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal € 123,69 per maand. Voor een periode van maximaal 30 aaneengesloten maanden. De voorwaarden zijn dat u:

  • Langer dan één maand gaat werken;
  • 27 jaar of ouder bent.

De inkomstenvrijlating medisch uren beperkt

Het gaat om 15% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal € 125,45 per maand. Wij hebben vastgesteld dat u niet volledig kunt werken door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling.

Toepassing inkomstenvrijlatingen

Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor alle drie genoemde inkomstenvrijlatingen. De vrijlatingen worden dan niet tegelijk toegepast maar na elkaar. U hoeft de inkomstenvrijlating niet aan te vragen. Als u recht heeft op een vrijlating wordt deze automatisch toegepast. U krijgt hierover wel een brief. U kunt er niet voor kiezen om de vrijlating niet toe te passen, bijvoorbeeld omdat u meer dan één maand gaat werken maar korter dan 6 maanden.

Meer informatie

Uitgelicht