Uitstroompremie

Heeft u langer dan 24 maanden een uitkering ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ) en bent u gaan werken? Is uw uitkering beëindigd vanwege werkaanvaarding? En heeft u dit werk voor ten minste 6 maanden behouden? Als u deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitstroompremie. Hier leest u meer over de uitstroompremie.

Wat is een uitstroompremie?

De uitstroompremie is een eenmalig bedrag van € 500,- of hoger. Het maximale bedrag van de uitstroompremie is
€ 1.250,-.

De voorwaarden op een rij

Dit zijn de voorwaarden voor de uitstroompremie:

  • U heeft langer dan 24 maanden een uitkering van WerkSaam WF ontvangen (Participatiewet, Ioaw, Ioaz) en u bent gaan werken
  • Uw uitkering is beeindigd vanwege werkaanvaarding
  • U heeft uw werk voor ten minste zes maanden behouden
  • U heeft in een periode van vier jaar niet eerder een uitstroompremie ontvangen.

Als al deze voorwaarden van toepassing zijn, dan bedraagt de uitstroompremie € 500,-.

Dit bedrag kan hoger worden als u één of meer van de volgende voorwaarden voor u van toepassing zijn:

  • U heeft een indicatie banenafspraak of arbeidsbeperkingen. Dit moet blijken uit een medische keuring
  • U heeft geen boete of maatregel gekregen van WerkSaam toen u een uitkering ontving
  • U was 50 jaar of ouder op de datum dat de uitkering gestopt is
  • U heeft een werkstage in verband met uw traject goed doorlopen
  • U heeft een passende opleiding afgerond, of het inburgeringsexamen behaald.

Tijdig indienen aanvraag

U kunt de uitstroompremie aanvragen na 6 maanden en voor 18 maanden nadat u geen recht meer heeft op een uitkering.

Hoe vraagt u de uitstroompremie aan?

Download het Aanvraagformulier uitstroompremie (pdf, 175 kB). Stuur het geprinte en ingevulde formulier met de gevraagde stukken per post naar

WerkSaam Westfriesland
Antwoordnummer 1200
1620VB Hoorn

Meer informatie

 

Uitgelicht