Hoe vraag ik een uitkering aan?

Op deze pagina leest u wat u moet doen om een uitkering aan te vragen. Hier leest u ook wat er gebeurt nadat u een uitkering heeft aangevraagd.

Blijf wel altijd zelf actief naar werk zoeken!

Stap 1

Meldt u aan bij werk.nl. U registreert zich eerst als werkzoekende bij het UWV. Dit doet u met behulp van uw persoonlijke DigiD. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op digid.nl. Na uw registratie als werkzoekende (zo volledig mogelijk) vraagt u een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering aan. In deze aanvraagprocedure informeren we u over onze voorlichtingsfilmWij gaan er van uit dat u deze bekijkt voordat u uw aanvraag verstuurt.

Is uw uitkering korter dan 3 maanden geleden beëindigd? Dan kunt u een verkorte aanvraag doen. Op de pagina Verkorte aanvraag bij tijdelijke onderbreking uitkering vindt u meer informatie hierover.

Let op! Ben je jonger dan 27 jaar? Dan kun je na inschrijving bij werk.nl niet meteen een bijstandsuitkering aanvragen. Je moet eerst zelf 4 weken jouw scholingsmogelijkheden onderzoeken en/of actief naar werk zoeken. Lees meer over de zoektijd op de pagina Zoektijd jongeren van 18 tot 27 jaar.

Stap 2

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, maken wij telefonisch een afspraak. Het is daarom belangrijk dat u telefonisch goed bereikbaar bent. Deze afspraak bevestigen wij met een uitnodigingsbrief. Ook wanneer wij u telefonisch niet kunnen bereiken krijgt u die uitnodigingsbrief. Na uw aanvraag op werk.nl krijgt u een e-mail, waarin een aantal documenten genoemd wordt dat u meeneemt naar het intakegesprek. Het is belangrijk dat u alle gevraagde stukken meeneemt. Als u niet de volledige stukken meeneemt, kunnen wij niet uw recht op bijstand vaststellen. Het duurt dan langer om uw aanvraag af te handelen.

Stap 3

Voordat u op de intake komt moet u eerst een vragenlijst invullen over uw mogelijkheden op het gebied van werk of vrijwilligerswerk. Wij doen dit via de Dariuz Wegwijzer. U krijgt van ons een mail met uitleg hierover en de link naar de vragenlijst. Zonder ingevulde vragenlijst kunnen we geen intakegesprek voeren over uw uitkeringsaanvraag. Lukt het u niet dit zelf te doen, dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

Stap 4

Het intakedagdeel vindt doorgaans binnen een week na aanmelding plaats en duurt ongeveer 2,5 uur. U vult eerst een taaltest in. Hiermee stellen wij vast of uw Nederlandse taal nog aandacht behoeft. Daarna heeft u een gesprek over uw uitkeringsaanvraag, om uw mogelijkheden op het gebied van werk te bepalen en om uw recht op een uitkering vast te stellen.

En dan...

Nadat aan u een uitkering is toegekend, krijgt u een vervolggesprek met een coach bij WerkSaam (ontwikkel- of arbeidscoach). Deze coach maakt met u een Plan van aanpak voor uw re-integratietraject. Ook krijgt u een inkomensconsulent als contactpersoon op het gebied van al uw inkomensvragen

Als u naast hulp bij het vinden van werk ook andere ondersteuning nodig heeft (zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening of bijzondere bijstand) zorgen wij voor een goede doorverwijzing naar uw gemeente.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

 

Uitgelicht