Verkorte aanvraag bij tijdelijke onderbreking uitkering

Is uw uitkering korter dan 3 maanden geleden beëindigd? Dan kunt u een uitkering aanvragen via een verkorte aanvraagprocedure. Op deze pagina leest u hoe dit werkt.

Stel: u heeft een uitkering en kunt voor korte tijd aan het werk. Uw uitkering wordt dan beëindigd. Wanneer dit werk maar voor een korte periode is (bijvoorbeeld een paar maanden), moet u daarna een nieuwe aanvraag bij WerkSaam indienen.

Voorheen moest u dan alle stappen van de normale aanvraagprocedure weer doorlopen. Voor deze situaties heeft WerkSaam een verkorte aanvraagprocedure ontwikkeld. Dit gaat een stuk sneller.

Wanneer uw uitkering beëindigd is en u wilt binnen drie maanden opnieuw een beroep doen op een uitkering, dan kunt u van deze verkorte procedure gebruik maken. Wij sturen u dan een verkort aanvraagformulier toe. U vult dit in, samen met de benodigde documenten. Aansluitend krijgt u op korte termijn een gesprek met uw coach om uw situatie verder te bekijken.

Wanneer deze situatie op u in de toekomst van toepassing is, neemt u dan contact op met uw inkomensconsulent. Samen kunt u dan bespreken of u in aanmerking komt voor deze verkorte aanvraag. Ook kunt u contact opnemen met uw re-integratiecoach. Samen kunt u bespreken of u direct naar werk bemiddeld kunt worden. Dan zou het aanvragen van een uitkering niet meer nodig zijn.

Let op! Is uw uitkering langer dan 3 maanden geleden stopgezet of vraagt u voor het eerst een uitkering volgens de Participatiewet aan? Dan de geldt de normale aanvraagprocedure. Deze vindt u op de pagina Hoe vraag ik een uitkering aan?

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie

Uitgelicht