Wanneer heb ik recht op een uitkering?

Heeft u onvoldoende inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op een (aanvullende) bijstandsuitkering. Hier leest u meer over het aanvragen van een uitkering. Ook zelfstandig ondernemers of personen die als zelfstandige willen starten, kunnen soms voor bijstandsverlening in aanmerking komen. De hoogte van de uitkering hangt altijd af van uw persoonlijke situatie.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u niet genoeg inkomen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. De uitkering is bedoeld om de periode te overbruggen tot u (weer) een baan vindt. Er zijn verschillende soorten uitkeringen:

Wat is de hoogte van mijn uitkering?

De hoogte van de uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u alleenstaand, gehuwd of samenwonend bent. In de participatiewet is de hoogte van de uitkering ook afhankelijk van het aantal meerderjarige inwonende personen op uw adres. Dit heet 'de kostendelersnorm'. De hoogte van de bijstandsnormen per 1 januari 2019 kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Uitgelicht