Een uitkering en dan?

Wanneer u een uitkering ontvangt, moet u voldoen aan een aantal verplichtingen. U bent verplicht om regelmatig te solliciteren en werk aan te nemen dat u aankunt. Daarnaast moet u actief deelnemen aan activiteiten die u helpen om werk te vinden. Dit noemen wij de arbeidsverplichtingen. Daarnaast ben u verplicht om alle informatie en wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden direct aan ons door te geven. Hier vindt u meer informatie over deze verplichtingen.

let op! Wanneer u zich niet aan uw verplichtingen houdt, kan uw uitkering worden verlaagd of kan u een boete worden opgelegd.

 • Hulp bij het zoeken van werk

  Om u te begeleiden bij het zoeken naar werk zet WerkSaam arbeids- en ontwikkelcoaches in. Hier vindt u meer informatie over hulp bij het zoeken van werk.

  Lees verder

 • Op welke dag betalen wij uw uitkering?

  U ontvangt uw uitkering achteraf, aan het eind van elke maand. Hier leest u op welke dag van de maand WerkSaam de uitkering aan u betaalt.

  Lees verder

 • Rechten en plichten bij een uitkering

  WerkSaam vindt het belangrijk dat u op een goede manier kunt participeren in de samenleving, daarom verstrekt WerkSaam uw uitkering als u aan de eisen van de wet voldoet. Een uitkering is altijd tijdelijk. Ook bij het krijgen van een uitkering horen een aantal rechten en plichten.

  Lees verder

 • Wijzigingen doorgeven

  Voor iedereen die een uitkering ontvangt geldt de inlichtingenplicht. Dat wil zeggen dat u verplicht bent wijzigingen aan ons door te geven. Bijvoorbeeld wijzigingen in uw woonsituatie, uw persoonlijke situatie of financiële situatie. Deze kunnen namelijk van invloed zijn op uw uitkering. Hieronder staan de 3 belangrijkste wijzigingen: algemene mutaties, inkomsten en aanvraag vakantie.

  Lees verder

Uitgelicht