Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen

Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u uw best moet doen om (weer) betaald werk te vinden en te behouden of om actief mee te doen in de maatschappij. Arbeidsverplichtingen zijn niet nieuw maar zijn in de Participatiewet uitgebreider beschreven. Ook zijn de maatregelen zwaarder in de Participatiewet als u de arbeidsverplichtingen en afspraken hierover niet voldoende nakomt.

Wat zijn de arbeidsverplichtingen?

In de Participatiewet zijn algemene arbeidsverplichtingen opgenomen. Dit betekent dat iedereen dezelfde arbeidsverplichtingen heeft. WerkSaam verwacht dat iedereen met een bijstandsuitkering actief naar betaald werk zoekt. U moet zich inschrijven als werkzoekende bij het UWV. Verder moet u zo veel mogelijk solliciteren. U accepteert ook tijdelijk werk of werk waarvoor u dagelijks in totaal 3 uur moet reizen. Het kan zelfs zijn dat u moet verhuizen als u ergens een vaste baan aangeboden krijgt. Ook wordt verwacht dat u kennis en vaardigheden bijhoudt. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van een cursus.

Uitzondering op arbeidsverplichtingen

In principe moet iedereen voldoen aan de arbeidsverplichtingen. Alleen als er sprake is van dringende redenen kan WerkSaam ontheffing verlenen van één of meer arbeidsverplichtingen. Een medische reden kan bijvoorbeeld een dringende reden zijn om ontheffing te verlenen. Een ontheffing is altijd tijdelijk.

Maatregelen bij niet nakomen arbeidsverplichtingen

Als u één of meerdere arbeidsverplichtingen niet voldoende nakomt kan uw bijstandsuitkering worden verlaagd. In welke situaties u een maatregel krijgt en de hoogte en duur daarvan staan in de Afstemmingsverordening WerkSaam Westfriesland.

Hoogte en duur

De verlaging is minimaal 20% en maximaal 100%. Dit hangt af van de arbeidsverplichting die u niet of niet voldoende bent nagekomen. Als u zich bijvoorbeeld niet of te laat als werkzoekende inschrijft bij het UWV is de maatregel 20%. Als u aangeboden betaald werk weigert is de maatregel 100%. De maatregel geldt één maand. Als u binnen 12 maanden nog een keer een arbeidsverplichting niet of niet voldoende nakomt kan de hoogte of de duur van de eerste maatregel worden verdubbeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat als u na 8 maanden nog een keer betaald werk weigert u een maatregel van 100% gedurende 2 maanden krijgt.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Uitgelicht