Inlever- en betaaldata uitkeringen

Hier vindt u het inlever en betaalschema van 2017. U leest hier wanneer u het inkomstenformulier moet inleveren. Tot wanneer u kunt inleveren zonder consequenties en wat de consequentie is van het niet tijdig of onvolledig inleveren.

Inlever- en betaalschema 2017

 • December: inlevering vrijdag 30 december 2016, betaling maandag 9 januari 2017
 • Januari: inlevering voor woensdag 1 februari 2017, betaling woensdag 8 februari 2017
 • Februari: inlevering voor zaterdag 1 maart 2017, betaling woensdag 8 maart 2017
 • Maart: inlevering voor zaterdag 1 april 2017, betaling vrijdag 7 april 2017
 • April: inlevering voor maandag 1 mei 2017 , betaling maandag 8 mei 2017
 • Mei: inlevering voor donderdag 1 juni 2017, betaling op 8 juni en het vakantiegeld wordt in de loop van vrijdag 9 juni 2017 uitbetaald.
 • Juni: inlevering voor zaterdag 1 juli 2017, betaling vrijdag 7 juli 2017
 • Juli: inlevering voor dinsdag 1 augustus 2017, betaling dinsdag 8 augustus 2017
 • Augustus: inlevering voor vrijdag 1 september 2017, betaling vrijdag 8 september 2017
 • September: inlevering voor zondag 1 oktober 2017, betaling vrijdag 6 oktober 2017
 • Oktober: inlevering voor woensdag 1 november 2017 , betaling woensdag 8 november 2017
 • November: inlevering voor 1 december 2017, betaling vrijdag 8 december 2017
 • December: inlevering voor 1 januari 2018, betaling maandag 8 januari 2018

Toelichting: Als u uw inkomstenformulier samen met uw salarisspecificatie inlevert voor woensdag 1 februari 2017 dan mag u ervan uitgaan dat uw uitkering op woensdag 8 februari 2017 betaald wordt.

Later inleveren?

Heeft u op de bovenstaande inleverdata nog geen salarisstrook van uw werkgever ontvangen? Dan is het mogelijk om uw inkomstenverklaring en de salarisstrook later in te leveren. Let op: u krijg dan ook later uitbetaald.

Wij geven u twee maanden de tijd  (voor het inkomstenformulier over de maand januari 2017 is dit dus tot 1 april 2017) om uw inkomstenformulier samen met uw salarisspecificatie bij WerkSaam In te leveren. Uw gegevens worden dan zo spoedig mogelijk verwerkt en bij de eerst volgende tussentijdse betalingsrun (elke maandag, woensdag en vrijdag) wordt uw uitkering alsnog betaalbaar gesteld.

Consequentie niet tijdig of onvolledig inleveren

Als wij na twee maanden nog geen of geen volledig inkomstenformulier (dus bijvoorbeeld alleen een inkomstenformulier zonder salarisspecificatie) van u hebben ontvangen gaan wij onderzoeken of u uw uitkering nog wel nodig heeft. Als er gegronde redenen zijn waarom u uw gegevens binnen twee maanden niet compleet bij ons kunt aanleveren, vragen wij u dit te melden bij uw inkomensconsulent.

Let op! Het tijdig inleveren van het inkomstenformulier is een verplichting. U moet het formulier dus altijd, binnen de genoemde periode, aan ons opsturen. Ook indien u bij wisselende inkomsten een maand geen inkomsten heeft gehad! Bij het niet (voldoende) nakomen van de inlichtingenplicht kunnen wij een waarschuwing of (bij herhaling) zelfs een boete opleggen.

Meer informatie

Voor het doorgeven van de inkomsten kunt u het Inkomstenformulier gebruiken.
 

 

 

 

Uitgelicht