Rechten en plichten bij een uitkering

WerkSaam vindt het belangrijk dat u op een goede manier kunt participeren in de samenleving, daarom verstrekt WerkSaam uw uitkering als u aan de eisen van de wet voldoet. Een uitkering is altijd tijdelijk. Ook bij het krijgen van een uitkering horen een aantal rechten en plichten.

Uw rechten

  • Als u voldoet aan de regels van de Participatiewet ontvangt u een (gedeeltelijke) uitkering. 
  • Als er naast uw uitkering uitgaven gedaan moeten worden die u zelf niet kunt betalen is er de mogelijkheid hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen. dit doet u bij uw eigen gemeente, maar WerkSaam kan u hierbij helpen.

Uw plichten

  • U moet u actief in zetten om zo snel mogelijk in uw eigen levensonderhoud te voorzien.
  • Wijzigingen doorgeven: Het is van groot belang dat u ons informeert over wijzigingen in uw situatie en wijzigingen in de situatie van andere volwassenen die in uw woning wonen. WerkSaam wil voorkomen dat u ten onrechte te veel uitkering ontvangt en dit aan ons moet  terugbetalen. Geef wijzigingen daarom tijdig aan ons door. denk hierbij aan wijzigingen in uw woonsituatie, bijvoorbeeld wanneer iemand bij u komt inwonen of wanneer u of iemand anders in uw huis verhuist. Ook een wijziging in uw inkomen is erg belangrijk om aan ons door te geven.
  • Het niet nakomen van verplichtingen of afspraken, zoals onder andere opgelegd in de toekenningsbeschikking of het plan van aanpak, heeft gevolgen voor de hoogte van uw uitkering.

Uitgelicht