Wijzigingen doorgeven

Voor iedereen die een uitkering ontvangt geldt de inlichtingenplicht. Dat wil zeggen dat u verplicht bent wijzigingen aan ons door te geven. Bijvoorbeeld wijzigingen in uw woonsituatie, uw persoonlijke situatie of financiële situatie. Deze kunnen namelijk van invloed zijn op uw uitkering. Hieronder staan de 3 belangrijkste wijzigingen: algemene mutaties, inkomsten en aanvraag vakantie.

 • Gaat u binnenkort op vakantie?

  U ontvangt een bijstandsuitkering van WerkSaam Westfriesland. Wilt u op vakantie (binnen of buiten Nederland) of om een andere reden naar het buitenland? U mag maximaal vier weken (28 dagen) per kalenderjaar verblijven in het buitenland. Op deze pagina vindt u meer informatie en leest u waar en wanneer u moet melden dat u op vakantie gaat.

  Lees verder

 • Inkomsten doorgeven

  Het inkomstenformulier vult u in wanneer u naast uw uitkering ook andere inkomsten heeft, bijvoorbeeld uit werk. Dit is om te voorkomen dat er aan u teveel of te weinig uitkering wordt betaald. Vanaf 1 januari 2016 kan dit bij WerkSaam digitaal. Op deze pagina leest u meer over het doorgeven van (wijzigingen in) uw inkomsten.

  Lees verder

 • Mutaties doorgeven

  Mutaties moet u doorgeven uiterlijk 5 werkdagen nadat uw situatie is gewijzigd. Geeft u alle veranderingen door. WerkSaam zal beoordelen of deze veranderingen van invloed zijn op uw inkomen. Als dit nodig is nemen wij contact met u op naar aanleiding van uw gewijzigde situatie. Op deze pagina leest u meer over het doorgeven van mutaties.

  Sinds 1 januari 2016 kunt wijzigingen alleen nog digitaal doorgeven via Mijn WerkSaam.

  Lees verder

Uitgelicht