Alleenstaande ouders

Vanaf 1 januari 2015 verandert door de Wet hervorming kindregelingen het inkomen van alleenstaande ouders met een uitkering. De bijstandsuitkering gaat omlaag en het kindgebonden budget gaat omhoog. Op deze pagina leest meer hierover.

Als een alleenstaande ouder met kinderen nu 70% van het minimumloon plus een gemeentelijke toeslag van 20% krijgt (dus in totaal 90%), dan ontvangt hij per 1 januari 2015 50% van het minimumloon plus een gemeentelijke toeslag van 20% (dus in totaal 70%). Wel gaat het kindgebonden budget omhoog. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de situatie. Alleenstaande ouders kunnen via www.kindregeling.nl/rekentool berekenen wat de verandering van hun uitkering en kindgebonden budget betekent. Alleenstaande ouders die al kindgebonden budget krijgen hoeven niets te doen. In december informeert de Belastingdienst hen hoe hoog hun kindgebonden budget vanaf januari 2015 zal zijn. Alleenstaande ouders die nog geen kindgebonden budget ontvangen kunnen zelf op www.toeslagen.nl nagaan of ze er wel recht op hebben. Als dat zo is, kunnen ze op deze website het kindgebonden budget aanvragen.

Uitzondering

Voor een bepaalde groep alleenstaande ouders is de verlaging van de uitkering uitgesteld tot 1 januari 2016. Het gaat om een groep mensen die op 1 januari 2015 een zogenoemde toeslagpartner hebben, maar die volgens de gemeente wel een alleenstaande ouder zijn. Zij komen niet in aanmerking voor meer kindgebonden budget en daarom is er door het Rijk besloten dat voor die groep de huidige situatie blijft bestaan tot 1 januari 2016.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Uitgelicht