Inkomsten van een partner

In sommige gevallen worden de inkomsten van uw partner afgetrokken van uw uitkering. Op deze pagina leest u welke inkomsten meetellen voor de hoogte van uw uitkering.

Heeft u of uw partner ook andere inkomsten? Deze worden in veel gevallen van de uitkering afgetrokken. Het kan bijvoorbeeld gaan om inkomsten uit werk, alimentatie, AOW, belastingteruggave en andere uitkeringen voor levensonderhoud. Er zijn ook inkomsten die niet worden meegerekend. Dat zijn vaak inkomsten die voor een bepaald doel zijn bestemd. Voorbeelden hiervan zijn zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, kinderbijslag.

Uitgelicht