Verhaal van de bijstanduitkering

Wanneer uw voormalige partner een bijstandsuitkering aanvraagt of ontvangt kan WerkSaam Westfriesland de uitkering bij u terugvragen. Dit wordt ‘verhalen’ genoemd. Hier leest u wat dit voor u betekent.

In welke situaties wordt de bijstand teruggevraagd?

Er wordt bijstand teruggevraagd als uw ex-partner een uitkering aanvraagt of ontvangt bij WerkSaam en u:

  • gehuwd bent geweest en/of er sprake is van geregistreerd partnerschap;
  • erkende kinderen heeft gekregen uit deze relatie.

In deze gevallen is er sprake van onderhoudsplicht. Tijdens het huwelijk zijn man en vrouw onderhoudsplicht na elkaar en hun kinderen. Na de echtscheiding blijft deze financiële verplichting bestaan.

Inlichtingenformulier

U ontvangt van ons een brief waarbij wij gegevens opvragen over uw financiële draagkracht om de hoogte van de bijdrage te bepalen. Wij houden hierbij rekening met uw persoonlijke situatie. Op het Inlichtingenformulier (pdf, 4,12 MB) vragen wij u om de volgende gegevens:  

  • uw inkomsten;
  • maandelijkse uitgaven (zoals woonlasten, reiskosten woon-werkverkeer, premie ziektekostenverzekering en aflossing schulden).

Als WerkSaam Westfriesland uw verhaalsbijdrage heeft vastgesteld ontvangt u daarvan schriftelijk bericht, samen met de berekening van de bijdrage.

Verandering van omstandigheden

Als uw omstandigheden wijzigen en u van mening bent dat u niet meer aan de bijdrage kan voldoen, kunt u ook het inlichtingenformulier invullen en terugsturen. Nieuwe schulden die u maakt na vaststelling van de bijdrage worden niet meegenomen.

Bent u het niet eens met de hoogte van de bijdrage?  

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de hoogte van de verhaalsbijdrage. U kunt dan uw zienswijze aan WerkSaam Westfriesland kenbaar maken.

U kunt dit doen op de volgende manieren:

  • Een brief sturen aan WerkSaam Westfriesland, t.a.v. Afd. Inkomen, Antwoordnummer 1200, 1620 VB Hoorn of;
  • Een mail sturen naar tv@werksaamwf.nl. Vermeld in de mail altijd duidelijk uw naam en BSN.

Meer informatie

Uitgelicht