Adviezen cliëntenraad

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van WerkSaam over allerlei andere zaken. Hier komen de adviezen die de cliëntenraad heeft uitgebracht.

Adviezen 2016

In 2016 heeft de clïentenraad advies uitgebracht over de volgende onderwerpen:

Uitgelicht