Meedenken

Wij hebben u als onze achterban nodig om met ons mee te denken. Soms benaderen wij rechtstreeks cliëntgroepen voor deelname aan een rondetafelgesprek of een vragenlijst. Hierin proberen wij uw mening te peilen over bepaalde beleidsonderwerpen waarover wij een advies willen geven.

Als er van uw kant vragen zijn over de cliëntenraad, de Participatiewet, het beleid van WerkSaam of andere vragen? Heeft u opmerkingen of suggesties? Stuur dan een e-mail naar: clientenraad@werksaamwf.nl