Cliëntenraad is op zoek naar een nieuw lid uit de gemeente Koggenland

De raad bestaat uit 13 leden afkomstig uit de 7 Westfriese gemeenten.

WerkSaam Westfriesland begeleidt inwoners van Westfriesland naar werk. Het liefst naar regulier of beschut werk. Als dit niet haalbaar is zorgt WerkSaam voor een (aanvullende) uitkering. WerkSaam ondersteunt ruim 3000 cliënten. Daarnaast is WerkSaam werkgever voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De cliëntenraad zet zich actief in voor de belangen van al deze mensen.

Heeft u of uw naaste te maken met WerkSaam en spreekt het bovenstaand u aan, dan nodigen wij u uit om te reageren.

U kunt uw aanmelding met motivatie mailen naar paulien.tichelaar@werksaamwf.nl of u kunt een brief sturen naar WerkSaam Westfriesland, T.a.v. de cliëntenraad, Postbus 566, 1620 AN  Hoorn
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnmen met de heer Verreijen, voorzitter van de cliëntenraad. Zijn telefoonnummer is 06-10815837. Meer informatie over de cliëntenraad kunt u vinden op www.werksaamwf.nl/clientenraad