Nieuws April 2019

Hierbij het laatste nieuws vanuit de cliëntenraad.

Sociaal jaarverslag WerkSaam

In onze vergadering van maart heeft de manager Beleid & Juridische Zaken ons uitleg gegeven over het sociaal jaarverslag 2018 van WerkSaam. Het is de eerste keer dat WerkSaam een sociaal jaarverslag heeft gemaakt. In dit jaarverslag staat hoe WerkSaam afgelopen jaar is omgegaan met zaken als werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, arbeidstijdenregeling, instroom en doorstroom van de mensen die bij WerkSaam werken.

In het verslag staan nog veel meer onderwerpen die met het welzijn van alle medewerkers en cliënten te maken hebben.  De leden van de cliëntenraad zijn verheugd met het gepresenteerde sociaal jaarverslag en geven WerkSaam een compliment over het opgestelde Sociaal jaarverslag 2018.

 

Gesprekken bijstandsgerechtigden

In onze aanpak voor 2019 staan verschillende plannen die wij als cliëntenraad willen gaan doen. Een van de plannen is het spreken van mensen in de bijstand. Wij willen dat gaan doen door met een paar van onze raadsleden op bezoek te gaan bij het WerkSaam café.

Hierover zijn afspraken gemaakt en wij zijn op 3 april in de ochtend aanwezig in het WerkSaam café in het stadhuis van Stede Broec en 11 april in het WerkSaam café in het gebouw van WerkSaam. Wij leggen graag uit wat een cliëntenraad  is en wat wij voor jullie kunnen betekenen. Natuurlijk kun je zelf ook met vragen of opmerkingen komen. Ook willen wij de bezoekers enkele vragen stellen. Aan de gegeven antwoorden kunnen wij  zien of er dingen spelen die wij kunnen oppakken.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en persoonlijke gegevens zullen door ons niet worden vermeld in onze verslaglegging of vervolggesprekken.