Nieuws Oktober 2019

Hier leest u het laatste nieuws over de cliëntenraad.

Afgelopen maand heeft Geert, een lid van onze cliëntenraad, zich ingezet voor de “World Clean Up Day”. Op World Clean Up Day worden wereldwijd illegale vuilstortplaatsen geregistreerd en opgeruimd. In Nederland richten we ons die dag vooral op zwerfafval. Het doel van World Clean up Day is natuurlijk om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen, maar ook om meer kennis te vergaren over welk soort afval op straat en in de natuur rondzwerft. Werksaam stelde een aantal handgrijper beschikbaar en met een groep vrijwilligers is er hard gewerkt om al het losse vuil op te ruimen in het streekbos bij Enkhuizen. Goed gedaan Geert!

Discussie over diverse beleidsstukken
In onze laatste vergadering is een groot deel van de tijd besteed aan het bespreken van diverse opgestelde beleidsstukken voor WerkSaam. De cliëntenraad kijkt of de beleidsstukken voldoen aan de normen van de cliëntenraad, respect, rechtvaardigheid, menselijke maat en een duidelijke communicatie.

Op deze normen hebben wij het DB van WerkSaam verschillende voorstellen gedaan. Het DB van WerkSaam neemt de voorstellen van onze cliëntenraad mee in het vaststellen van de definitieve beleidsstukken.

Invullen participatieplaatsen
De cliëntenraad is geïnformeerd over een nieuw te starten project “participatieplaatsen”. Wij zullen de ontwikkelingen hierin met interesse volgen.