Nieuws September 2019

Hier leest u het allerlaatste nieuws.

Veranderingen in de cliëntenraad
De cliëntenraad heeft een nieuwe voorzitter. Onze bijeenkomst van augustus stond onder leiding van een nieuwe voorzitter.
We hebben afscheid genomen van Henk Verreijen, die vier jaar lang op een geweldige wijze de voorzittershamer heeft gehanteerd. Elly Deutekom heeft het van Henk overgenomen. Wij denken met Elly weer een stevige raad te zijn en wensen haar veel succes.

Vacature
Er is nog steeds een vacature open in de cliëntenraadf. Heeft u interesse? Bekijk de vacature dan hier.

Samenstelling agendacommissie
De cliëntenraad werkt met een agendacommissie. Dit is een soort dagelijks bestuur die vergaderingen voorbereid en ervoor zorgt dat de cliëntenraad goed blijft functioneren.
Door het vertrek van onze voorzitter en enkele leden van de raad was onze agendacommissie onderbezet. Tijdens de bijeenkomst van augustus is een nieuwe agendacommissie samengesteld en kan de cliëntenraad weer volop functioneren.