Nieuws januari 2019

De cliëntenraad houdt u graag op de hoogte van alles wat zij doen.

Bezoek Jongerenloket

Eind november zijn enkele leden van de cliëntenraad op bezoek geweest bij het Jongerenloket. De bedoeling van dit bezoek was om te kijken hoe het Jongerenloket werkt. Het Jongerenloket heeft veel overleg met praktijk- en MBO scholen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de jongeren. Het Jongerenloket is bezig om een website te maken zodat u kunt zien wat de mogelijkheden zijn van het Jongerenloket en waar u straks antwoord kunt krijgen op veel gestelde vragen. De cliëntenraad heeft een goed en open gesprek gehad bij het Jongerenloket en zien bij hen veel motivatie en betrokkenheid in het werk dat zij doen.

Jaarplan cliëntenraad

In het opgestelde jaarplan voor 2019 laat de cliëntenraad zien waar zij aan willen werken komend jaar. Belangrijke punt is onze adviesrol naar WerkSaam. Ook is scholing en training van raadsleden een belangrijk onderwerp. Als het jaarplan helemaal klaar is, kunt u het lezen op onze website: www.werksaamwf.nl/clientenraad

Klare Taal

De clientenraad heeft tijdens de vergadering een uitleg gekregen over Klare Taal. WerkSaam is bezig om de brieven en teksten zo duidelijk mogelijk te schrijven zodat iedereen kan begrijpen wat er staat. Er is een redactieteam samengesteld die alle brieven en teksten op de website van WerkSaam aan het herschrijven zijn. Wilt u het redactieteam vragen stellen of advies geven? Dan kunt u dit doen door een email te sturen naar redactieteam@werksaamwf.nl

Uitstroomcijfers

Wij hebben uitleg gekregen over de aantallen clienten die geen uitkering meer nodig hebben. Dit wordt uitstroom genoemd. WerkSaam doet het heel goed. Zij hebben een hogere uitstroom dan de meeste andere organisaties. WerkSaam hoort tot de beste van Nederland. Dat is iets om trots op te zijn.