Nieuws juli 2019

Hier leest u het nieuws van de cliëntenraad van de maand juli 2019.

Veranderingen in de cliëntenraad
In de afgelopen periode is er door ons hard gewerkt om nieuwe leden te vinden. Gelukkig hebben we nieuwe leden gevonden. Ook is er een voorstel voor een nieuwe voorzitter naar het bestuur van WerkSaam gestuurd. We hebben nog steeds plek in de raad. Wilt u meer informatie hierover ontvangen of wilt u graag plaatsnemen in de cliëntenraad, dan kunt u een mail sturen naar clientenraad@werksaamwf.nl.

Bezoek voedselbank
De cliëntenraad wil graag weten wat er leeft bij de verschillende doelgroepen van WerkSaam. Hiervoor hebben we regelmatig gesprekken met diverse mensen en instanties. Ook mensen in een moeilijke financiële situatie willen wij graag spreken om te kijken of wij als cliëntenraad iets voor hen kunnen doen. Wij zijn hiervoor naar de voedselbank gegaan voor een gesprek.

De voedselbank kan ons helaas niet in contact brengen met mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank. De wet op de privacy verbiedt dit. Natuurlijk hebben wij hier respect voor. Wij hebben informatie folders achter gelaten. Bent u misschien iemand die gebruik maakt van de voedselbank en financiële problemen heeft? Wij horen graag uw verhaal. U kunt contact met ons opnemen via de mail: clientenraad@werksaamwf.nl

Werkgroep scholing
Een werkgroep van de cliëntenraad is volop bezig om een scholingsdag te organiseren. Het plan is om naar het Mediapark te gaan in Hilversum en daar documentaires te bekijken met informatie over bijstandsgerechtigden. Later op die dag zullen wij dan officieel afscheid nemen van onze drie raadsleden die zijn gestopt met het werken voor de cliëntenraad.

De komende twee maanden is de cliëntenraad met vakantie. Wij zitten half augustus weer aan de vergadertafel. Wij wensen iedereen een fijne vakantietijd met veel mooi weer.