Nieuws mei 2019

Hier kunt u het laatste nieuws lezen vanuit de cliëntenraad.

Vergaderverslagen van de cliëntenraad openbaar

De bijeenkomsten van de clientenraad zijn over het algemeen openbare bijeenkomsten. Hiervan worden verslagen gemaakt die door iedereen kunnen worden gelezen. Als er een bijeenkomst is waar onderwerpen besproken worden die nog niet gemeld kunnen worden dan is er een besloten vergadering. Deze vergaderverslagen kunnen niet worden gelezen. Als u onze verslagen wil lezen, dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat van WerkSaam: secretariaat@werksaamwf.nl

Gesprekken bijstandsgerechtigden

Vorige maand hebben wij gemeld dat we bij het WerkSaam café langs zouden gaan om gesprekken te voeren met bijstandsgerechtigden. Wij zijn in april op bezoek geweest bij het WerkSaam café in Stede Broec en Hoorn. De gesprekken die wij hebben gehad zijn waardevol en wij hebben een beter beeld gekregen van vragen die er zijn bij clienten van WerkSaam. Wij willen nog een keer langs gaan bij het WerkSaam café te Hoorn om nog een paar gesprekken te voeren. Hiervoor zullen wij binnenkort een afspraak maken.

Na 4 jaar cliëntenraad

De cliëntenraad van WerkSaam bestaat nu 4 jaar. In onze regelementen staat dat een raadslid 4 jaar lid kan zijn van de clientenraad en als hij/zij dat wil, dit weer kan verlengen. Wij hebben aan ieder raadslid gevraagd of zij door willen of niet. Er zijn 2 leden die hebben aangeven niet verder te willen als lid van de cliëntenraad. Wij vinden het jammer dat deze mensen onze raad gaan verlaten, maar hebben respect voor hun beslissing. Dit betekent wel dat er een paar vacatures zijn. Als u interesse heeft om lid te worden, dan kunt u ons dat laten weten.