Nieuwsarchief 2016

 • Gesprekken met medewerkers en clienten

  01 maart 2016

  De cliëntenraad voert gesprekken met de verschillende cliëntengroepen van WerkSaam. We doen dit om zo goed mogelijk te weten wat er speelt bij cliënten die voor hun werk en/of uitkering afhankelijk zijn van WerkSaam Westfriesland.

 • Scholingsbijeenkomst

  29 maart 2016

  De cliëntenraad heeft op 1 maart een scholingsbijeenkomst gehouden. Onze organisatie is nog nieuw en we vonden het een goed idee om een aantal ontwikkelingen goed met elkaar door te nemen.

 • Informatiekaart

  04 april 2016

  De Cliëntenraad heeft in maart een informatiekaart uitgegeven. Hierin staat de belangrijkste informatie over onze raad. De kaart is bedoeld als bewaarkaart zodat u altijd ons telefoonnummer en ons e-mailadres bij de hand kunt hebben.

 • Nieuwsbrief Cliëntenraad

  01 november 2016

  De vakantie periode is weer voorbij en de cliëntenraad is weer begonnen met haar taken. Dinsdag 30 augustus is alweer een eerste bijeenkomst gehouden en een ieder is weer vol energie om de liggende taken op te pakken.

 • Nieuwe leden

  29 maart 2016

  In de vergadering van 23 februari is Cor Schoens toegetreden als nieuw lid van de cliëntenraad. Hij volgt Paula Bruinsma op die wegens drukke werkzaamheden haar plaats in de raad beschikbaar stelde.