Nieuwsbrief Cliëntenraad

De vakantie periode is weer voorbij en de cliëntenraad is weer begonnen met haar taken. Dinsdag 30 augustus is alweer een eerste bijeenkomst gehouden en een ieder is weer vol energie om de liggende taken op te pakken.

Vacatures

Momenteel zijn er twee vacatures voor de cliëntenraad. Voor een goede vertegenwoordiging van uit de zeven gemeenten zien we graag vertegenwoordigers uit de gemeente Enkhuizen.

Er zijn momenteel drie kandidaten waarmee een delegatie van de CR oriënterende gesprekken heeft. Het zou goed zijn als de cliëntenraad binnenkort wee op volle sterkte kan functioneren.

Jongerenloket

Afgelopen zomer hebben vertegenwoordigers van de cliëntenraad meegelopen met  het spreekuur van het Jongerenloket. Er zijn hierbij gesprekken gevoerd met jongeren van de doelgroep en met de medewerkers van het loket.

Het blijkt een goede zaak om eens te kijken hoe nieuwe initiatieven worden opgepakt en uitgevoerd. De cliëntenraad is zeer onder de indruk van de manier waarop het Jongerenloket werkt. Zeer professioneel waarbij de wensen en omstandigheden van de cliënt bepalend zijn voor een te vormen traject. 

Scholing

De scholingsbijeenkomst van maart is zeer leerzaam geweest. Een goede reden om hiermee door te gaan. Enkele leden van de raad zijn enthousiast begonnen met het organiseren van een trainings- middag/avond. Mogelijke onderwerpen zijn teambuilding, communicatie, vergadertechnieken, o.i.d. Het is de bedoeling dat deze training tussen november en januari wordt gehouden.