Scholingsbijeenkomst

De cliëntenraad heeft op 1 maart een scholingsbijeenkomst gehouden. Onze organisatie is nog nieuw en we vonden het een goed idee om een aantal ontwikkelingen goed met elkaar door te nemen.

Tijdens de scholingsbijeenkomst hebben we aandacht besteed aan communicatie en aan het bespreken van een aantal praktijksituaties waar cliënten mee te maken hebben. Bij het bespreken van deze praktijkvoorbeelden werden we begeleid door deskundigen op het gebied van de Participatiewet.