Gesprekken met de achterban

De cliëntenraad (CR) vertegenwoordigt de cliënten van WerkSaam. Cliënten zijn de ongeveer 600 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die via WerkSaam toch werk hebben. Maar ook de ongeveer 3300 uitkeringsgerechtigden in de 7 West-Friese gemeenten. De CR mag namens deze cliënten aan het bestuur en directie gevraagd en ongevraagd advies geven.

Hoe moeten de 13 leden van de CR, al deze cliënten vertegenwoordigen en met hen in contact komen? Hoe komen zij te weten wat de cliënten vinden van WerkSaam?

Daarvoor ging een aantal leden van de CR dit voorjaar op bezoek op een aantal locaties, waar cliënten van WerkSaam werken: in Enkhuizen de ' Groen- en Grijs'-ploeg, in Hoorn de Groen-ploeg, in Zwaagdijk de Action-ploeg en in Zwaag de Noppes-ploeg. Het resultaat van de gesprekken en bevindingen is vastgelegd in een rapport. Dit rapport wordt met aanbevelingen en adviezen aangeboden aan bestuur en directie van WerkSaam.

Elk jaar worden er zo op verschillende locaties een aantal groepen medewerkers door de CR geïnterviewd.

De CR vergadert 10 x per jaar. Elke vergadering is er wel een beleidsstuk van bestuur of directie te beoordelen. De CR geeft dan een oordeel over de inhoud: of die voldoende voordeel biedt voor de cliënten. Maar er wordt ook gekeken naar de leesbaarheid van de stukken(Klare taal).

Scholing

De cliëntenraad (CR) beoordeelt niet alleen beleidsstukken, maar doet ook aan scholing. Bijna elke vergadering wordt een specialist van WerkSaam of van een organisatie van buiten uitgenodigd om de CR te informeren over een specifiek onderwerp.

In mei werd de CR verrast met voorlichting over laaggeletterdheid en de gevolgen daarvan, ook van belang voor een deel van de cliënten van WerkSaam. Deze scholing werd verzorgd door WerkSaam en Taalhuis Westfriesland.

Andere onderwerpen voor scholing werden verzorgd door: Stichting Leergeld, die zorgt voor deelname aan sociale, sport- en educatieve activiteiten voor kinderen in armoedesituaties, ZoWhat, die leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs begeleidt naar een (leer)werksituatie, Schuldhulpmaatje, die mensen met schulden begeleidt om de financiën weer op een rijtje te krijgen.  Ook krijgt de CR regelmatig informatie over de begeleiding van cliënten, via WerkSaam.