Nieuws uit de Clientenraad

Wat doet die cliëntenraad nu allemaal, dat vraag je je misschien wel eens af.
Een keer per maand heeft de complete cliëntenraad een overleg, hierin worden allerlei zaken besproken die betrekking hebben op het reilen en zeilen van Werksaam.

Hoe ziet zo’n agenda er nu uit. Hieronder zie je de punten die besproken zijn in ons laatste overleg. Het eerste gedeelte van de bijeenkomst was met een tweetal leden van het dagelijks bestuur van Werksaam. Een of twee keer per jaar hebben we zo een overleg met het dagelijks bestuur.
De besproken onderwerpen zijn;

Wat is er gekomen uit de gesprekken met de achterban:
De Cliëntenraad is in gesprek geweest met verschillende groenploegen, medewerkers bij Action in Zwaagdijk en bij Noppes in Zwaag over wat zij van hun werk vinden. Met de leden van het Dagelijks Bestuur zijn de bevindingen besproken.

Wat zijn aandachtpunten bij de Bijzondere Bijstand:
De Cliëntenraad vindt dat de Zorgmijders extra aandacht moeten krijgen.

Uitleg jaarrapportage 2016, voorjaarsnota 2017 en begroting 2018:
Rapportages zijn doorgenomen en toegelicht.

Flextensie goed blijven volgen:
Hoe krijgen we informatie over medewerkers die in de praktijk te maken hebben met Flextensie. We willen graag met deze medewerkers in gesprek komen.

De onderwerpen van het tweede gedeelte van de bijeenkomst met de leden van de Cliëntenraad waren:

Werkgroep Communicatie:
Heeft gesproken over het verder afmaken van een diapresentatie van de Cliëntenraad op een tv-scherm in de hal van WerkSaam. Afgesproken is dat de werkgroep Communicatie van de Cliëntenraad op een andere manier gaat werken.

Verder is er gesproken over de jaarplannen en begroting van de Cliëntenraad. Ook worden wij door Werksaam soms gevraagd om advies te geven over bepaalde onderwerpen en als wij het nodig vinden geven we advies over onderwerpen die wij belangrijk vinden.
Ons advies, gevraagd of ongevraagd, wordt altijd serieus bekeken door Werksaam.

Hierboven een klein kijkje in de keuken van de Cliëntenraad, mocht je meer willen weten kun je kijken op de website van Werksaam – www.werksaamwf.nl , je kunt vragen stellen via e-mail clientenraad@werksaamwf.nl  en je kunt natuurlijk altijd een van de leden aanspreken.