Benoeming 2 nieuwe leden

In november 2016 zijn Geert Veldhuis uit Enkhuizen en Sylvia van de Klundert uit Lutjebroek door het bestuur van WerkSaam benoemd als lid. De raad is hiermee weer compleet.

Geert Veldhuis heeft een medische achtergrond en Sylvia an de Klundert heeft ervaring met cliënten in de SW-sector.  De cliëntenraad is blij met de toetreding van deze nieuwe leden en de betekenis die zij kunnen hebben bij de uitvoering van de taken van de cliëntenraad als geheel.

De cliëntenraad bestaat in totaal uit 13 leden en een onafhankelijke voorzitter. De leden zijn afkomstig uit de 7 West-Friese gemeenten.