De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden.

De raad bestaat uit dertien leden afkomstig uit de zeven Westfriese gemeenten

WerkSaam Westfriesland begeleidt inwoners van West-Friesland naar werk. Het liefst naar regulier of beschut werk.  Als dit niet haalbaar is  zorgt WerkSaam voor een (aanvullende) uitkering. WerkSaam ondersteunt ruim 3000 cliënten. Daarnaast is WerkSaam werkgever voor medewerkers van de sociale werkvoorziening. De cliëntenraad zet zich actief in voor de belangen van al deze mensen.

Heeft u of uw naaste te maken met WerkSaam en spreekt het bovenstaande u aan, dan nodigen wij u uit om te reageren. U kunt uw aanmelding met motivatie e-mailen of toesturen aan Karina Ooteman: per e-mail: karina.ooteman@werksaamwf.nl
U kunt ook een brief sturen naar WerkSaam Westfriesland, t.a.v. mw. K. Ooteman, Postbus 566, 1620 AN Hoorn.
Heeft u vragen? Belt u dan met onze voorzitter Henk Verreijen op 06 10815837.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze webpagina:  www.werksaamwf.nl/cliëntenraad.