Nieuws mei 2018

Nieuws vanuit de Cliëntenraad.

Scholing Clientenraad

Het gaat gebeuren!  Zoals al eerder gemeld gaan de leden van de cliëntenraad ook dit jaar weer op scholing. Het programma van dit jaar wil niet alleen de kennis van de leden vergroten maar ook bijdragen aan een goede samenwerking . Natuurlijk willen we ook een gezellige avond.
Wij denken dat we hiervoor een prima programma hebben gemaakt . We gaan eerst naar het oude schooltje van het Zuiderzee museum waar we schrijfles oude stijl krijgen. Leren schrijven met veel krullen.

Daarna gaan we naar een zaaltje in Enkhuizen waar we gaan eten. Na het eten gaan we ons bezig houden met “hoe kunnen we schrijven in klare taal” met andere woorden, hoe schrijf je een brief die iedereen kan begrijpen. Zo kan de dienstverlening naar cliënten worden verbeterd. Als de avond voorbij is denken we een gezellige maar vooral leerzame bijeenkomst te hebben gehad.

We hebben er zin in.

Informatie laaggeletterdheid

Tijdens onze bijeenkomst van afgelopen maand heeft Lydia de Jong, van de  “Stichting Lezen en Schrijven” ons uitgelegd wat het betekent om laaggeletterd te zijn. Je bent laaggeletterd als je moeite hebt met het invullen van formulieren, moeite hebt met het opnemen van geld bij een pinautomaat of als je het moeilijk vindt om te reizen met het openbaar vervoer. En schrik niet, er zijn in totaal twee en een half miljoen mensen laaggeletterd in Nederland, waarvan 62 procent van Nederlandse afkomst. Laaggeletterd zijn kan je doen en laten erg bepalen, je kan niet zo goed meekomen in je werk of je komt in de problemen omdat je brieven niet goed begrijpt.

Lydia legt uit dat met een “taalmeter” gekeken kan worden of iemand laaggeletterd is of niet. Als er is vastgesteld dat iemand laaggeletterd is kan hij of zij met het volgen van lessen hier best veel aan doen. Wil je meer weten? Stuur dan je vraag naar het mailadres maria@lezenenschrijven.nl