Een jaar cliëntenraad

Binnenkort, in maart, bestaat ook de cliëntenraad alweer een jaar! In het jaarverslag zal daar uitgebreider op worden ingegaan.

De cliëntenraad heeft al echt een plek heeft gekregen in de organisatie. Het komende jaar gaan wij werken aan grotere bekendheid bij en communicatie met de achterban.