Gesprekken met de achterban

De cliëntenraad vindt gesprekken met de achterban belangrijk. In december gingen twee leden van onze raad op bezoek bij de medewerkers van de groenvoorziening in Stedebroec en Opmeer.

Onze leden hadden gesprekken met de groenploegen in de werk keet en de kantine. Tijdens de gesprekken kwamen we veel aan de weet over de taken van de groenmedewerkers en wat ze belangrijk vinden in hun werk. We hebben ook informatie gegeven over de cliëntenraad. In het nieuwe jaar gaan we door met deze gesprekken. Eerst bij de groenploegen en daarna bij de andere afdelingen van WerkSaam.